måndag 16 maj 2011

Urals fly


13:th of May 2011
Ural Owl in flight.

Inga kommentarer: