måndag 17 september 2012

Crane evening

Friday was a good Crane-evening at Hjälstaviken.